Верига на Марков

«Букмейкър Рейтинги»

Съдържание

Веригата на Марков е поредица от случайни събития с ограничен брой възможни резултати, в които бъдещето зависи от текущото състояние, но не зависи от миналото.

Верига на Марков

Веригата на Марков или, както се нарича още процес на Марков, заема едно от централните места в теорията на случайните процеси. Теорията на случайните процеси е наука, която изучава моделите на случайни явления в динамиката на тяхното развитие.

Процесът се нарича процес на Марков, ако по всяко време вероятността за някакво състояние на системата в бъдеще зависи само от състоянието на системата в момента и не зависи от това как системата е влязла в това състояние.

Веригата Марков може да се обясни с примера на верига от думи. Например в статия на спортен сайт след думата „наказателен“ е много по-вероятно да се срещне думата „удар“, отколкото думата „магьосник“. Или още по-нагледно след думата “магьосник“ е по-вероятно да се срещне думата “Меси“ или “Роналдо“, отколкото думата “Божинов“.

Марковата верига се използва като един от методите за прогнозиране в най-различни сфери: икономически, социални, политически, финансови, в анализа и обработката на текста и за други цели.

Открихте грешка?Съобщете ни
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Коментари 0