Верига на Марков: какво представлява

«Букмейкър Рейтинги»
Веригата на Марков е поредица от случайни събития с ограничен брой възможни резултати, в които бъдещето зависи от текущото състояние, но не зависи от миналото.

Съдържание

Верига на Марков

Веригата на Марков или, както се нарича още процес на Марков, заема едно от централните места в теорията на случайните процеси. Теорията на случайните процеси е наука, която изучава моделите на случайни явления в динамиката на тяхното развитие.

Процесът се нарича процес на Марков, ако по всяко време вероятността за някакво състояние на системата в бъдеще зависи само от състоянието на системата в момента и не зависи от това как системата е влязла в това състояние.

Веригата Марков може да се обясни с примера на верига от думи. Например в статия на спортен сайт след думата „наказателен“ е много по-вероятно да се срещне думата „удар“, отколкото думата „магьосник“. Или още по-нагледно след думата “магьосник“ е по-вероятно да се срещне думата “Меси“ или “Роналдо“, отколкото думата “Божинов“.

Марковата верига се използва като един от методите за прогнозиране в най-различни сфери: икономически, социални, политически, финансови, в анализа и обработката на текста и за други цели.

Открихте грешка?Съобщете ни
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Коментари