Теория на вероятностите

«Букмейкър Рейтинги»
Теорията на вероятностите е раздел в математиката, който изучава моделите на случайни явления: случайни събития, случайни променливи, техните свойства и влияние върху тях.

Съдържание

Интерес към вероятностите възниква още в Средновековието, когато са и първите опити за математически анализ на хазартни игри (зарове, рулетка). Едни от първите трудове по теорията са на Бернули и Пиер дьо Ферма. Първата ясна дефиниция на теорията на вероятностите обаче се развива едва през 1929 г. от Колмогоров.

Теорията на вероятността се занимава с изучаването на събития, чието появяване е неизвестно. Тя позволява да се прецени степента на вероятност от възникване на някои събития в сравнение с други.

Например: недвусмислено определяне на вероятността да се падне ези или тура в резултат на едно хвърляне е невъзможно, но ако хвърляме достатъчно дълго, виждаме, че се падат ези и тура по равно. Т.е. вероятността е 50%.

Голяма част от хората намират теорията на вероятностите за сложна материя, но разбирането на принципите й може да е полезно на всеки професионален бетинг играч.

Теория на вероятностите Wikipedia

Открихте грешка?Съобщете ни
Все още имаш въпроси? Попитай нашите експерти!
Коментари