По букмейкър / казино
Отмени
Филтри
Букмейкъри
Неактивен

5 000 000 лева и 5 килограма Злато от Новата игра на efbet "Тръпка за Злато"

Използван от 156 човека
Стойност на бонуса
Превъртане
Срок за превъртане

Този букмейкър е с оценка, близка до черния ни списък. Не е коректен и не го препоръчваме!

„Тръпка за Злато“ е най-новата Игра на букмейкъра Ef bet. Хиляди парични награди ще бъдат на ваше разположение, както и 5 килограма 24-каратово злато.

Играта включва 2 етапа:

Етап 1 – 21 поредни календарни седмици ще бъдат раздавани 4000 награди по 50 лева (общо по 200 000 лева)
Етап 2 – Финална Златна седмица

Как да участвате

 1. За да се включите в Играта, трябва да трупате Седмични или Златни талони за големите награди
 2. В томболата могат да участват само верифицираните клиенти на Efbet

Промоционален период

Начало: 06.12.2021
Край: 06.05.2022

Условия за Трупане на Талоните

 • Седмични Талони – При поставени залози от 30 лв. на спортни събития с минимален коефициент 1.30 или 50 лв. за Казино, за период от 1 денонощие, получаваш седмичен талон.
 • Златни Талони – При поставени залози от 3000 лева на  спортни събития или 6000 лева на Казино, за периода на бонус играта, получаваш “Златен Талон“.

Награден Фонд

 • Наградният фонд за периода на бонус играта е на обща стойност 5 000 000 лв., разпределен на две нива
 • Ниво 1 – 21 (двадесет и едно) Седмични тегления, с общ награден фонд от 4 200 000 лв. или 200 000 лв. награден фон на седмица, разпределени в 4000 (четири хиляди) седмични награди всяка по 50 лв. (петдесет лева):
  4000 награди х 50 лв. = общо 200 000 лв. в парични награди всяка седмица
 • Ниво 2 – Финално „Златно теглене“, с общ награден фонд на стойност 800 000 лв.
 • Голяма награда във финалното „Златно теглене“:
  5 (пет) награди х 1 кг. (един килограм) Злато (с чистота 999.9/1000) или паричната им равностойност в лева, но не повече от 5 х 100 000 лв.
  2.2.2. Парични награди във финалното „Златно теглене“:
  3 (три) награди х 50 000 лв. – 150 000 лв.
  2 (две) награди х 25 000 лв. – 50 000 лв.
  5 (пет) награди х 10 000 лв. – 50 000 лв.
  10 (десет) награди х 5 000 лв. – 50 000 лв.

Правила и Условия за Ежеседмичните Тегления

 • Ниво 1 – Условията за участие в ежеседмичните тегления – натрупаните седмични талони се зануляват всяка седмица.
  Например: Талони, натрупани от участващ Клиент през Първо Седмично теглене, не се прехвърлят и не се зачитат, в случай на негово участие във Второ Седмично теглене.
 • Всеки Клиент на efbet.com, който притежава седмичен талон, участва в Седмично теглене, като няма ограничение до колко пъти може да спечели от Седмичното теглене, доколкото напълно отговаря на тези Условия.
 • За секция „Спорт“: При направен/и залог/зи на стойност 30 лв. (тридесет лева) в секция „Спорт“ в рамките на 24 часа* (*Забележка: За целите на настоящата бонус игра „24 часа“ представляват времето от 06:00 ч. на текущия ден до 05:59 ч. на следващия ден, като залогът следва да е направен от Клиента през посоченото време – от 06:00 ч. до 05:59 ч. на следващия ден, при минимален коефициент 1,3 на всяко едно събитие, включено в направения залог), Клиентът получава 1 (един) талон за текущото Седмично теглене, в което е поставен залога.
  Например: На всеки 30 лв. направен/и залог/зи, Клиентът получава по 1 (един) талон за съответното Седмично теглене; при направен/и залог/зи на обща стойност 90 лв., Клиентът ще получи 3 (три) талона за съответното Седмично теглене; при направен/и залог/зи на стойност 120 (сто и двадесет) лв., Клиентът ще получи 4 (четири) талона за съответното Седмично теглене и т.н.
 • За секция „Казино“* (*Забележка: В бонус играта “Тръпка за злато” не участват игрите от секция „Казино“ , подсекция „Игри на маса“ – Real Roulette, European Roulette Deluxe, Virtual Roulette, European Roulette): При залози на стойност 50 лв. (петдесет лева) на слот игри в рамките на 24 часа** (**Забележка: За целите на настоящата бонус игра „24 часа“ представлява времето от 06:00 ч. на текущия ден до 05:59 ч. на следващия ден, като залогът следва да е направен от Клиента през посоченото време – от 06:00 ч. до 05:59 ч. на следващия ден), Клиентът получава 1 (един) талон за текущото Седмично теглене, през периода на което е поставен залога. При залози на стойност 50 лв. (петдесет лева) в секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“***, в рамките на едно денонощие** (**Забележка: За целите на настоящата бонус игра „24 часа“ представлява времето от 06:00 ч. на текущия ден до 05:59 ч. на следващия ден, като залогът следва да е направен от Клиента през посоченото време – от 06:00 ч. до 05:59 ч. на следващия ден), Клиентът получава 1 (един) талон за текущото Седмично теглене, в което е поставен залога. (***Забележка: От секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“, участват само и единствено игрите на рулетка – “Live Roulette”).
  Например: На всеки 50 лв. поставени залози, Клиентът получава по 1 талон за съответното Седмично теглене; при залози за 100 лв., Клиентът получава 2 талона за съответното Седмично теглене; при залози за 150 лв., Клиентът получава 3 талона за съответното Седмично теглене и т.н.

Условия за Участие във Финалното Златно Теглене

 • Ниво 2: Условия за участие във финалното „Златно теглене“, описани в т.2.2., са както следва: Всеки Клиент на efbet.com, който получи „Златен талон“ при реда и условията на настоящите Условия, участва във финалното „Златно теглене“, ако е достигнал нужната стойност на залози в участващата в бонус играта секция на сайта, като Клиентът може да бъде изтеглен само веднъж в „Златно теглене“. За получаване на Златен талон за участие във финалното „Златно теглене“, Клиентът следва да:
 • За секция „Спорт“: При направен/и залог/зи на стойност 3000 лв. (три хиляди лева) за целия период на бонус играта, Клиентът получава 1 (един) „Златен талон“ за участие във финалното „Златно теглене“.
  Например: На всеки 3000 лв. (три хиляди лева) направен/и залог/зи, Клиентът получава по 1 (един) златен талон за финалното „Златно теглене“. При направен/и залог/зи на стойност 6000 лв. (шест хиляди лева), Клиентът получава 2 (два) златни талона; при направен/и залог/зи на стойност 9000 лв. (девет хиляди лева), Клиентът получава 3 (три) златни талона и т.н.
 • За секция „Казино“*: При направен/и залог/зи на стойност 5000 лв. (пет хиляди лева) за периода на бонус играта в подсекция „Слот игри“. (*Забележка: В бонус играта не участват игрите от секция „Казино“, подсекция „Игри на маса“ – Real Roulette, European Roulette Deluxe, Virtual Roulette, European Roulette).
 • При направен/и залог/зи на стойност 5000 лв. (пет хиляди лева) в секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“** за периода на промоцията (**Забележка: От секция „Казино“, подсекция „Казино на живо“ участват само и единствено игрите на рулетка – “Live Roulette”).
  Например: На всеки 5000 лв. (пет хиляди лева) направен/и залог/зи, Клиентът получава по 1 (един) златен талон за финалното „Златно теглене“. При направен/и залог/зи на стойност 10 000 лв. (десет хиляди лева), Клиентът получава 2 (два) златни талона; при направен/и залог/зи на стойност 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), Клиентът получава 3 (три) златни талона и т.н.

Няма минимален праг на залозите, участващи за златни талони за финалното „Златно теглене“. Талоните се получават на база общата стойност на поставените залози в рамките на периода на бонус играта.
Пример:
1 залог Х 3000 лв. (Спорт) = 3000 лв. (получавате 1 златен талон)
100 залога Х 30 лв. (Спорт) = 3000 лв. (получавате 1 златен талон)
Пример:
1 залог Х 50 лв. (Слот игри* или Казино на живо*) = 50 лв. (получавате 1 талон за Седмично теглене)
5 залога Х 10 лв. (Слот игри* или Казино на живо*) = 50 лв. (получавате 1 талон за Седмично теглене)
*Съобразно условията и забележките в т. 4.1.1., т. 4.1.2. и т. 4.2.2.

Допълнителни Златни Талони

Участниците, които получат 4 (четири) или повече Златни талона, получават допълнителни Златни талони по следната допълнителна бонус система:

 • Ако Клиент притежава между 4 (четири) и 9 (девет) Златни талона, в деня на финалното „Златно теглене“, неговите златни талони се умножават х 3.
 • Ако Клиент притежава между 10 (десет) и 49 (четиридесет и девет) Златни талона, в деня на финалното „Златно теглене“, неговите златни талони се умножават х 4.
 • Ако Клиент притежава 50 (петдесет) или повече на брой Златни талона, в деня на финалното „Златно теглене“, неговите златни талони се умножават х 5.
Стефан Ралчев
Главен редактор
Материалът е проверен и одобрен
на 31.07.2023 от Стефан Ралчев
Най-добрите бонуси от БР
Коментари
За съжаление «» не е подходящ за играчи от България.
Препоръчваме ви
който предлага по-добри възможности. Пренасочваме Ви сега...
Вход / Регистрация
P